مدیر محصول در سازمان یا بتمن در گاتهام‌سیتی؟ (قسمت اول)

مدیر محصول در سازمان یا بتمن در گاتهام‌سیتی؟ (قسمت اول)
مگه یه مدیر محصول چقدر میتونه پوست کلفت باشه؟ در دو قسمت با بتمن سازما...