نصب داکر برو روی اوپن سوزه

این دستور ریپازیتوری داکر رو اضافه می‌کنه:sudo zypper ar -f http://dow...