سخنی چند در باب طرح نوآفرین

سخنی چند در باب طرح نوآفرین
پریشب وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر مهمی در توییتر منتشر کر...