راه اندازی یک highavailable system به همراه لود بالانسر

راه اندازی یک highavailable system به همراه لود بالانسر
تصور کنید یه وب سایت داریم که محبوب شده و روز به روز بازدیدش بالاتر م...