یا کار بزرگی انجام بده یا وسایلت رو جمع کن برو خونه :)‌

یا کار بزرگی انجام بده یا وسایلت رو جمع کن برو خونه :)‌
چرا همه کارآفرین‌ها فکر میکنن اگر سریع گنده نشن، باختن؟